Menu Zavřeno

Vídeň 15.3.2019

V roce 2016, pod záštitou J. E. Dominika kardinála Duky, manželů Kolowrat-Krakowských a našeho města, se podařilo uspořádat výjimečný projekt Oslavy korunovace k připomínce poslední české korunovace (Ferdinanda V. Dobrotivého) v r. 1836.

Při této příležitosti náš sbor nastudoval a  provedl ve spolupráci s rychnovskou základní uměleckou školou, sborem Carmina alta a mnoha dalšími pomocníky Missu solemnis „Korunovační“, Op. 81, českého skladatele V. J. Tomáška. Mimo jiné koncertně v Rychnově a také při děkovné bohoslužbě za vlast v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

Ohlas obou produkcí byl zcela mimořádný a vynesl nám pozvánku k provedení oné skladby v náchodském Beránku (v r. 2017) a nezůstalo jen u toho. J. E.Dominik kardinál Duka, primas český nás doporučil J. E. kardinálu Schönbornovi, primasovi rakouskému. Výsledkem je pozvánka pro náš sbor a rychnovskou ZUŠ, abychom provedli „Korunovační v katedrále sv. Štěpána při mši svaté v den 15. 3. 2019, na slavnost sv. Klementa Marii Hofbauera, patrona Vídně.

Toto pozvání chápeme jako velikou čest nejen pro nás, rychnovské hudebníky, ale i pro celou naši farnost a město. Venkovské sbory nebývají běžně zvány na katedrální produkce, tím méně do zahraničí, do země se zcela jinou úrovní duchovní i hudební kultury.

Organizace akce je velmi náročná – logisticky (nutnost dopravit do Vídně cca

80 účinkujících) a také finančně (zejména cestovní náklady). Pokud byste se rozhodli podpořit tuto akci, budeme vám vděční za jakoukoliv finanční pomoc.

Dá-li Pán Bůh, vše dobře zvládneme, ukážeme rychnovskou hudbu v tom nejlepším světle a účastníkům bohoslužby zanecháme jen samé krásné vzpomínky.

Předloni přijelo na slavnostní bohoslužbu do Sv. Víta mnoho rychnováků.  I napřesrok bude akce jistě stát za to. Těšme se tedy navzájem na shledanou ve Vídni u Sv. Štěpána.

Koncerty

Akce Datum Čas Obec Místo
Hudební doprovod slavnostní mše (mše v češtině)
15. března 2019
18:00
Hudební doprovod slavnostní mše (mše v češtině)
16. března 2019
17:00

Záštita

Klikněte pro zvětšení.

Plakáty

Klikněte pro zvětšení.

Článek z rychnovského zpravodaje