Menu Zavřeno

rychnovský chrámový sbor

byl založen v roce 1902

Rychnovský chrámový sbor dosud uchovává staletou tradici duchovní hudby v našem městě. Tento pěvecký soubor čítá cca 25 členů z Rychnova
 a okolí,  z řad věřících i mimo ně. Všechny pěvce spojuje láska k hudbě.

Bohatý repertoár je výrazně orientován především na české autory. Zahrnuje skladby nejrůznějších slohových období, od gregoriánského chorálu přes renesanční vokální polyfonii, figurální hudbu baroka a klasicismu, až po tvorbu současnou.

Sbor zpívá při liturgii význačných svátků církevního roku, vystupuje koncertně a účastní se hudebních festivalů doma i v zahraničí. Pozoruhodná je též jeho činnost na poli badatelském. V minulých letech provedl dvě pozapomenuté mše – Missu solemnis Heinricha Procha a Missu pastoralis
 J. Kř. Vaňhala.  

V roce 2016 nastudoval sbor Missu solemnis V. J. Tomáška, která zazněla ve Svatovítské katedrále před 180 lety při poslední české korunovaci (Ferdinanda V. Dobrotivého) a znovu pak v září 2016 při projektu „Oslavy korunovace“. S velkým úspěchem ji sbor provedl též ve Vídni 15. 3. 2019 v chrámu sv. Štěpána a v kostele Maria am Gestade.

Téhož roku přichystal obnovenou premiéru mše B dur vynikajícího barokního skladatele J. T.  Beckera. Příznivé ohlasy vyvolala nejen v Rychnově nad Kněžnou, ale i v Beckerově rodišti v Králíkách a v Hradci Králové.

Letos, i přes omezení pandemií Covid-19, připravil premiéru další mše  J. T. Beckera a s programem věnováným především tomuto skladateli chystá podzimní turné do Německa a Lichtenštejnska.

Při svých vystoupeních sbor často spolupracuje s pedagogy a žáky ZUŠ v Rychnově n/Kn, členy Filharmonie Hradec Králové a  dalšími profesionálními umělci. Dlouhodobě sbor spolupracuje s vynikajícími pěvci Helenou  Hozovou, Karolínou Žmolíkovou Cingrošovou, Jakubem Hrubým, Pavlem Valentou či Romanem Janálem.

Od r. 2006 je Rychnovský chrámový sbor členem Unie českých pěveckých sborů.