Menu Zavřeno

Příběh našeho sboru

Rychnovský chrámový sbor dosud uchovává staletou tradici duchovní hudby v našem městě.

Tento pěvecký soubor čítá cca 25 členů z Rychnova a okolí, z řad věřících i mimo ně. Všechny pěvce spojuje láska k hudbě.

Bohatý repertoár je výrazně orientován především na české autory. Zahrnuje skladby nejrůznějších slohových období, od gregoriánského chorálu přes renesanční vokální polyfonii, figurální hudbu baroka a klasicismu, až po tvorbu současnou.

Sbor zpívá při liturgii význačných svátků církevního roku, vystupuje koncertně a účastní se hudebních festivalů doma i v zahraničí. Pozoruhodná je též jeho činnost na poli badatelském. V minulých letech provedl dvě pozapomenuté mše – Missu solemnis Heinricha Procha a Missu pastoralis J. Kř. Vaňhala.  

V roce 2016 nastudoval sbor Missu solemnis V. J. Tomáška, která zazněla před 180 lety při korunovaci posledního českého krále Ferdinanda V. Dobrotivého a znovu v září 2016 v chrámu svatého Víta při projektu „Oslavy korunovace“.

Při svých vystoupeních sbor často spolupracuje s pedagogy a žáky Základní umělecké školy v Rychnově nad Kněžnou, členy Filharmonie Hradec Králové a dalšími umělci. Dlouhodobě sbor spolupracuje s vynikající sopranistkou, Helenou Tamelovou-Hozovou a Karolínou Žmolíkovou, s altistkou Radkou Rubešovou, se zpěvákem Jakubem Hrubým – členem Národního Divadla v Praze, sólistou Slezského divadla Opava Dušanem Růžičkou či v poslední době Václavem Cikánkem, sólistou Státní opery Praha.

Od roku 2006 je Rychnovský chrámový sbor členem Unie českých pěveckých sborů.